Werkwijze

Verwijzing/DTL:
Behandeling vindt plaats na verwijzing van een arts. Op basis van deze verwijzing wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer behandeling aan huis plaats moet vinden, moet dit door de arts vermeld worden op de verwijskaart. Het is de bedoeling dat u deze verwijzing bij het eerste bezoek meebrengt. Bij twijfel kan altijd een onderzoek aangevraagd worden, waarna een conclusie en advies geformuleerd wordt.

DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie) Per 1 september 2011 is logopedie direct toegankelijk. U kunt dan (afhankelijk van uw zorgverzekeraar) zonder verwijzing bij ons terecht. Er wordt dan een speciale DTL-screening uitgevoerd om te kijken of u met deze klacht op het juiste adres bent bij de logopedist. Tevens kunnen we hiermee uitsluiten of u niet (eerst) naar een arts/specialist zou moeten met uw klacht.

Aanmelding:
Dit kan telefonisch of per e-mail (zie gegevens bij 'contact' op deze site).
Tijdens de aanmelding worden enkele gegevens van u genoteerd en wordt een eerste afspraak ingepland.

Onderzoek:
Na het intakegesprek doen we een logopedisch onderzoek. Afhankelijk van het probleem, kan dit onderzoek één of meer sessies in beslag nemen. Na het onderzoek kunnen wij in overleg met u een vervolgaanpak bepalen.

Behandeling
De behandeling met kinderen gebeurt vaak met ouders erbij. Ouders zijn immers de cotherapeuten, zodat de therapie thuis ook kan worden voortgezet. Soms kan de aanwezigheid van ouders de behandeling belemmeren, dan wordt er gevraagd of ze tijdens de behandeling in de wachtruimte willen wachten.

Zittingen duren een ½ uur.
De frequentie is meestal 1x per week, maar dit kan variëren.
De totale duur van behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem. Factoren als motivatie, leerbaarheid, concentratie en nevenstoornissen spelen ook daarbij een rol.
Indien (medisch) noodzakelijk, wordt behandeling aan huis gegeven.

Onze ervaring is dat logopedie een multidisciplinaire aanpak vraagt. Wij werken regelmatig samen met andere deskundigen om een zo goed mogelijk totaalbeeld en een goede afstemming van behandeling te krijgen.
Zo hebben wij contact/overleg met: collega logopedisten, leerkrachten, intern begeleiders, artsen (consultatie bureau), tandartsen, psychologen en andere paramedici. Vooraf wordt altijd eerst toestemming aan cliënt of ouders gevraagd.

Vergoeding:
Logopedie zit in het basispakket en wordt geheel vergoed door de zorgverzekeraar, zowel voor kinderen als voor volwassenen, na medische verwijzing. Voor volwassenen geldt dat vergoeding pas ingaat wanneer het eigen risico is overschreden.
De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. De kosten van behandeling zullen in de meeste gevallen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.
Van groot belang is dus het juiste polisnummer door te geven.
Wanneer u van verzekering verandert, vergeet dit dan niet aan ons door te geven!

Enkele stoornisgebieden die door de logopedist behandeld worden worden echter niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voorbeelden zijn behandeling van dyslexie & articulatietherapie ten gevolge van meertaligheid. Voor behandeling van deze stoornissen kunt u wel bij ons terecht maar dient de rekening door u zelf voldaan te worden.

Wat als er geen verwijzing is?
De behandeling wordt vergoed zodra er een verwijzing is van huisarts, tandarts of specialist (bijv. huisarts, KNO-arts, kinderarts, neuroloog).
Wij kunnen echter ook zonder verwijzing behandelen. De nota wordt dan naar het thuisadres gestuurd, maar zullen de kosten voor behandeling voor uw eigen rekening zijn.

Afmelding:
Indien een gemaakte afspraak niet door kan gaan, dient u dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval 24 uur van tevoren te melden. Bij ziekte op de dag van de afspraak, dient u de afspraak voor 09.00 uur af te melden.
De praktijk is altijd bereikbaar per telefoon (voicemail) of per e-mail.
Bij niet of niet op tijd afmelden van de afspraak zal een verzuimtarief (100% van het op dat moment geldende tarief) in rekening worden gebracht. Een verzuimrekening kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend en moet u dus zelf betalen.