Specialisatie

Na afronding van de opleiding voor logopedie ben je opgeleid als allround logopedist, je bent in staat alle voorkomende stoornissen te behandelen.
Onze ervaring leert dat er toch bepaalde stoornisgebieden zijn die je meer of minder trekken. In ons geval zijn enkele van ons zich na de opleiding onder andere gaan specialiseren (door het volgen van nascholing) in de behandeling van jonge kinderen met spraak-en taalproblemen en jonge kinderen (vanaf de zuigelingenleeftijd) met eet-en drinkproblemen. Dit wordt ook wel prelogopedie genoemd. Daarnaast is onze praktijk gespecialiseerd in de behandeling van dyslexieproblemen.